Wprowadzenie

List prezesa zarządu

Szanowni Państwo,

z  przyjemnością prezentujemy Państwu raport zintegrowany Grupy Azoty za 2019 rok. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że był to rekordowy rok w historii Grupy Azoty pod względem osiągniętych przychodów ze sprzedaży oraz kontynuowania kluczowych projektów inwestycyjnych.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
S
[102-12] [102-14]

Szanowni Państwo,

z  przyjemnością prezentujemy Państwu raport zintegrowany Grupy Azoty za 2019 rok. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że był to rekordowy rok w historii Grupy Azoty pod względem osiągniętych przychodów ze sprzedaży oraz kontynuowania kluczowych projektów inwestycyjnych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły ponad 11 mld zł (wzrost o 1,3 mld zł względem roku 2018),wynik EBITDA zwiększył się o 86 proc., a wynik netto wyniósł 407,7 mln zł i był ponad 50-krotnie większy niż w 2018 r.

Sukces Grupy Azoty wyraża się nie tylko w wynikach finansowych, lecz także w realizacji innowacyjnej strategii. Uzyskaliśmy zaufanie inwestorów, zapewniając 3 mld złotych na realizację ambitnego programu inwestycyjnego do 2026 roku.

Podejście, które promujemy wewnątrz tworzących Grupę Azoty spółek oraz w naszym bliższym i dalszym otoczeniu społecznym, obejmuje trzy główne obszary działania: projekty przyszłości, zwiększenie efektywności energetycznej oraz zapewnienie roli lidera innowacji i procesów badawczo-rozwojowych w sektorze nawozów, tworzyw i chemikaliów. 

Jak pokazały wyniki za 2019 rok, dokonana pod koniec 2018 roku akwizycja spółki COMPO EXPERT zwiększyła konkurencyjność i ustabilizowała naszą pozycję wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa, zaś realizowana inwestycja Polimery Police stworzyła dobry grunt do współpracy z partnerami takimi jak Hyundai, koreańską agencją KIND i Grupą Lotos. Spoglądamy na nowe rynki zbytu oraz na nisze technologiczne, w których Grupa Azoty może odgrywać jeszcze większą rolę w kolejnych latach. Nowe, przyszłościowe projekty w centrach badawczo-rozwojowych, zaangażowanie w programy proinnowacyjne i akceleracyjne we współpracy z ekosystemem startupowym stały się w minionym roku podstawową wizji naszej Grupy u progu trzeciej dekady XXI wieku.

Realizowane przez Grupę Azoty to najczęściej największe inwestycje w regionie. Troska o środowisko i życie społeczności lokalnej oraz dialog i uważne wsłuchiwanie się w potrzeby Klientów nie jest wyłącznie naszą odpowiedzialnością i  bieżąco realizowanym zadaniem, ale źródłem naszej siły i zachętą do dalszego doskonalenia w obszarze standardów produkcji i bezpieczeństwa. 

Od grudnia 2016 roku Grupa Azoty S.A. znajduje się niezmiennie w globalnym Indeksie FTSE4GOOD (prestiżowym indeksie, który jest miernikiem wyników spółek o wysokich standardach społecznych, środowiskowych i organizacyjnych). Jesteśmy także sygnatariuszem dokumentu „Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju” przy Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii, co potwierdza, że jesteśmy silnym ogniwem światowego łańcucha wartości w segmencie chemicznym, nawozów - Agro i tworzyw sztucznych. Zrównoważony rozwój oraz doskonalenie praktyk z zakresu społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu są jednymi z filarów sukcesu naszej marki.

Przedstawiając Państwu niniejszy raport, zapraszam w imieniu spółek Grupy Azoty, jej pracowników i współpracowników do lektury i współpracy. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zapraszamy do kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Hinc - Prezes Zarządu

Poprzednia sekcja
Spis treści
O Grupie Azoty