kluczowe inwestycje

Uruchomienie nowej Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych

kluczowe inwestycje

Nowa koncepcja energetyczna

kluczowe inwestycje

Rozpoczęcie budowy Projektu Polimery Police

kluczowe inwestycje

Budowa bloku energetycznego

kluczowe inwestycje

Budowa nowego kompleksu nawozowego

kluczowe inwestycje

Uruchomienie nowej Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych

kluczowe inwestycje

Nowa koncepcja energetyczna

kluczowe inwestycje

Rozpoczęcie budowy Projektu Polimery Police

kluczowe inwestycje

Budowa bloku energetycznego

kluczowe inwestycje

Budowa nowego kompleksu nawozowego

kluczowe inwestycje

Uruchomienie nowej Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych

W dniu 18 grudnia 2019 roku Grupa Azoty Compounding uruchomiła nową wytwórnię tworzyw modyfikowanych (compoundingu) o mocy produkcyjnej 50 tys. ton rocznie. Wytwórnia powstała w ciągu zaledwie półtora roku w oparciu o najnowsze technologie i urządzenia, a budżet inwestycji wyniósł 100 mln zł. W wytwórni będą powstawały specjalistyczne tworzywa modyfikowane, produkowane z wytwarzanego w Tarnowie poliamidu oraz innych tworzyw, wykorzystywane m.in. w branży motoryzacyjnej, przemyśle maszynowym, w budownictwie, elektronice i produkcji artykułów gospodarstwa domowego.

czytaj więcej

Nowa koncepcja energetyczna

Grupa Azoty Kędzierzyn w trzecim kwartale 2019 roku przystąpiła do realizacji kluczowego projektu, mającego zapewnić bezpieczeństwo energetyczne spółce i mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla. Nowa koncepcja stanowi efektywną alternatywę dla planowanej realizacji drugiego etapu rozbudowy elektrociepłowni, która zakładała budowę kolejnego kotła węglowego. Jej kluczowym elementem będzie wykorzystanie ciepła procesowego, pochodzącego z instalacji chemicznych, co stanowi rozwiązanie bardziej opłacalne i przyjazne dla środowiska.

czytaj więcej

Rozpoczęcie budowy Projektu Polimery Police

Polimery Police to projekt realizowany przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins S.A. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. W 2019 roku Grupa Azoty Police kontynuowała prace nad realizacją kluczowego projektu inwestycyjnego pn. „Polimery Police”, obejmującego budowę instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą towarzyszącą, a także terminalu portowego z bazą zbiorników surowcowych.
Projekt jest zgodny ze strategią gospodarki neutralnej dla klimatu, o obiegu zamkniętym, definiującą proces dekarbonizacji tworzyw sztucznych w całym cyklu życiowym.

czytaj więcej

Budowa bloku energetycznego

Zarząd Grupy Azoty Puławy zawarł kontrakt z Konsorcjum Polimex Mostostal S.A - Polimex Energetyka sp. z o.o. - SBB Energy S.A. na wykonanie inwestycji w formule „pod klucz”. Realizacja Projektu ma trwać 36 miesięcy. Całkowity budżet Projektu wynosi 1,2 mld zł. To największa inwestycja energetyczna w regionie lubelskim oraz w całej Grupie Azoty. Inwestycję podjęto w celu zapewnienia Grupie Azoty Puławy ciągłości dostaw energii cieplnej do instalacji chemicznych oraz intensyfikacji produkcji energii elektrycznej odpowiednio do potrzeb zakładu. Zastępujący dotychczasowe dwa wyeksploatowane bloki węglowe z lat 60. nowoczesny blok energetyczny zapewni 100 MW energii elektrycznej i 300 MW ciepła.

czytaj więcej

Budowa nowego kompleksu nawozowego

Budowa nowego kompleksu nawozowego umożliwiającego wytwarzanie, pakowanie i wysyłkę m.in. takich produktów jak:
a. saletrzak (CAN) o zawartości azotu 27% N,
b. saletra amonowa granulowana o zawartości azotu 32,5% N.
W ramach realizacji tej inwestycji powstają dwie linie granulacji mechanicznej wraz ze stanowiskiem produkcji dolomitu, dwiema młynowniami, dwiema halami sezonowania produktu luzem, budynkiem pakowni z liniami do pakowania w worki typu big bag oraz w inne worki, a także niezbędną infrastrukturą techniczną. Trwają końcowe prace przygotowujące do uruchomienia pierwszej linii produkcyjnej.

czytaj więcej
WPROWADZENIE

List prezesa zarządu Grupy Azoty S.A.

Szanowni Państwo,

z  przyjemnością prezentujemy Państwu raport zintegrowany Grupy Azoty za 2019 rok. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że był to rekordowy rok w historii Grupy Azoty pod względem osiągniętych przychodów ze sprzedaży oraz kontynuowania kluczowych projektów inwestycyjnych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły ponad 11 mld zł (wzrost o 1,3 mld zł względem roku 2018),wynik EBITDA zwiększył się o 86 proc., a wynik netto wyniósł 407,7 mln zł i był ponad 50-krotnie większy niż w 2018 r.

Czytaj więcej
Przedstawiając Państwu niniejszy raport, zapraszam w imieniu spółek Grupy Azoty, jej pracowników oraz interesariuszy do lektury i współpracy. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zapraszamy do kolejnych wspólnych przedsięwzięć. Tomasz Hinc
Nasz biznes

Skonsolidowane wyniki finansowe

W 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Azoty wyniosły 11 307 915 tys zł, co oznacza zwiększenie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13 %.

Czytaj więcej
13%
Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych w (mln zł)

Żródło: Opracowanie własne

O Grupie Azoty

Stawiamy na dialog z interesariuszami.

Prowadzenie dialogu z interesariuszami jest naszym priorytetem. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że w zmiennym otoczeniu regularna i uczciwa wymiana informacji jest podstawą wzajemnego zrozumienia. To zaś przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Czytaj więcej
O Grupie Azoty

Podstawowe informacje o Grupie Azoty

Jesteśmy dominującym w Polsce przedsiębiorstwem chemicznym i mamy znaczącą pozycję w Unii Europejskiej. Działalność operacyjną prowadzimy w Polsce i w Niemczech. Siedziba główna Grupy Azoty mieści się w Tarnowie.

Czytaj więcej
O Grupie Azoty

Model biznesowy i nasze wartości

Grupa Azoty będzie wdrażać w branży chemicznej nowoczesne, kompleksowe rozwiązania, spełniające oczekiwania naszych interesariuszy.

Czytaj więcej
Innowacje

Nasze podejście do innowacyjności

Zarządzanie innowacjami w Grupie Azoty ma charakter kompleksowy. Nasi przedstawiciele uczestniczą w inicjatywach o charakterze innowacyjnym, takich jak programy akceleracyjne lub projekty dotowane.

Czytaj więcej