Środowisko

Surowce

Działalność Grupy Azoty jest ściśle związana z wykorzystywaniem surowców naturalnych, zarówno na potrzeby produkcji energii zużywanej wewnątrz organizacji, jak i naszej podstawowej działalności – produkcji nawozów oraz wyrobów chemicznych.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
[301-1]

Wykorzystane surowce/materiały wg wagi i objętości

Zmiany zużycia surowców wynikają z wielkości produkcji amoniaku oraz - w dużo mniejszym stopniu - nawozów wieloskładnikowych i bieli tytanowej.

W Grupie Azoty Puławy zużycie węgla w 2019 r. było wyższe niż w 2018 r. ze względu na zakończenie projektów inwestycyjnych, dotyczących turbozespołu TG-2 w Elektrociepłowni.

Środowisko
Spis treści
Środowisko