O Grupie Azoty

Podstawowe informacje o Grupie Azoty

Jesteśmy dominującym w Polsce przedsiębiorstwem chemicznym i mamy znaczącą pozycję w Unii Europejskiej.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
J
[102-1] [102-3] [102-4] [IR-Profil firmy i opis otoczenia]

Jesteśmy dominującym w Polsce przedsiębiorstwem chemicznym i mamy znaczącą pozycję w Unii Europejskiej. Działalność operacyjną prowadzimy w Polsce i w Niemczech. Siedziba główna Grupy Azoty mieści się w Tarnowie.

Grupa Azoty to marka o najwyższych standardach. Im szersza staje się paleta naszych produktów i usług, tym bardziej troszczymy się o otaczający nas świat i o jakość ludzkiego życia. Dążąc do perfekcji w każdym obszarze działalności, mamy na względzie zarówno budowanie wartości firmy, jak i satysfakcję wszystkich użytkowników naszych produktów. Stworzyliśmy nowoczesną, silną grupę kapitałową i wyznaczyliśmy sobie ambitne cele na przyszłość.

[102-7]
15
Blisko 15 tys. pracowników
5
Segmentów
 • Nawozy-Agro,
 • Tworzywa,
 • Chemia,
 • Energetyka,
 • Pozostałe
5
Lokalizacje głównych zakładów produkcyjnych
 • Tarnów
 • Puławy
 • Police
 • Kędzierzyn-Koźle
 • Münster w Niemczech


10
kluczowych surowców
 • amoniak
 • benzen
 • fenol
 • fosforyty
 • gaz ziemny
 • poliamid 6 (PA 6)
 • propylen
 • siarka
 • sól potasowa
 • węgiel
5
obszarów dystrybucji produktów
 • Unia Europejska
 • Ameryka Południowa
 • Azja
 • Afryka
 • Ameryka Północna

Lider w Polsce

Grupa Azoty jest największym krajowym producentem chemikaliów.

TOP 1 wśród:

 • producentów nawozów mineralnych
 • producentów poliamidów
 • producentów alkoholi OXO i plastyfikatorów
 • producentów bieli tytanowej i melaminy

Wiodący producent w UE

Jesteśmy pierwszą środkowoeuropejską firmą na liście 40 najbardziej wpływowych podmiotów rynku chemicznego ICIS TOP 40 Power Players 2015. Znajdujemy się w czołówce europejskich producentów chemicznych.

Znajdujemy się w czołówce europejskich producentów chemicznych i Poliamidu 6 będąc jednocześnie w elitarnym gronie producentów w pełni zintegrowanych surowcowo.

TOP 2 wśród:

 • producentów nawozów azotowych

TOP 3 wśród:

 • producentów melaminy
 • producentów nawozów wieloskładnikowych
[102-5]

Na dzień 31 grudnia 2019 r. naszą grupę – obok jednostki dominującej Grupa Azoty S.A. – tworzyło pięćdziesiąt siedem spółek zależnych. Trzy spółki – Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Puławy i Grupa Azoty Police – są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Ogromna większość naszej produkcji zlokalizowana jest w kraju, a siedziba jednostki dominującej znajduje się w Tarnowie. W ciągu ostatnich pięciu lat skonsolidowaliśmy największe zakłady chemiczne w Polsce – pod jedną marką Grupy Azoty zgromadziliśmy komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach. Stworzyliśmy największy w Polsce, a zarazem jeden z największych w Europie koncern chemiczny. Aktywnie współtworzymy branże, w których działamy – nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą w kilkudziesięciu stowarzyszeniach i organizacjach, do których należymy.

Zobacz, do jakich należymy organizacji
[102-13]

[102-13]

W roku 2019 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty należała do następujących organizacji i stowarzyszeń:

Członkostwo w organizacjach w 2019 roku

 Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Strona www
Fertilizers Europe (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów)
Strona www
IFA – International Fertilizer Industry Association
Strona www
Europejskie Stowarzyszenie Nawozów Fosforowych
Strona www

 Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Strona www
 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Strona www

EPCA The European Petrochemical Association (Europejskie Stowarzyszenie Petrochemiczne)
Strona www
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
Strona www
 Instytut Audytorów Wewnętrznych IIa Polska
Strona www
Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontrolerów (Internationaler Controller Verein)
Strona www
 Transparency RegisterStrona www
 System pomocy w transporcie materiałów niebezpiecznych SPOT
Strona www
 Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
Strona www
 Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski Strona wwwZwiązek Przedsiębiorców i Pracodawców Strona www


Grupa Azoty S.A.

Towarowa Giełda Energii S.A oraz Komitet Rynku Gazu, Komitet Rynku Energii Elektrycznej działające przy TGE
Strona www
Polsko-Brazylijska Izba Gospodarcza
Strona www
 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnowski
Strona www

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie
Strona www
Polskie Forum ISO 9000
Strona www
 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Strona www
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w TarnowieStrona www
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Strona www
 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Kraków
Strona www
 Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych
Strona www
 Polska Izba Rzeczników Patentowych
Strona www
Komitet Chemii Polskiej Akademii NaukStrona www
Centrum Zaawansowanych Technologii przy Instytucie Chemii PrzemysłowejStrona www
Polska Platforma Technologiczna - Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle
Naczelna Organizacja Techniczna
Strona www


Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.


Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”
Strona www
CEFIC – Grupa sektorowa EMPA; Grupa sektorowa AGUStrona www
Polskie Forum ISO 9000
Strona www
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Strona www
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Lubin
Strona www

ISSA – Organizacja ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych
Strona www
Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych
Strona www
 Towarowa Giełda Energii S.A
Strona www

Stowarzyszenie EASEE-gas
Strona www
Klub Sportowy Azoty – PuławyStrona wwwLubelski Klaster BiotechnologicznyStrona www


Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.


Polskie Forum ISO 9000
Strona www

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Strona www

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
Strona www

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Strona www


Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.


Opolska Izba Gospodarcza
Strona www

Krajowa Sieć Informatyczna Europejskiej
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w pracy
Strona www

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
Strona www

European Plasticizers
Strona www


Nagrody i wyróżnienia 2019

Dobry biznes

 • Wyróżnienie w kategorii Najbardziej Wiarygodny w Sektorze Paliwowym i Chemicznym otrzymała Grupa Azoty Police za rozpoczęcie realizacji projektu Polimery Police. Konkurs Najbardziej Wiarygodny W Polskiej Gospodarce organizowany jest przez agencję ISBnews.
 • Złoty Listek CSR „POLITYKI” - spółka Grupa Azoty Puławy znalazła się w gronie 13 liderów CSR w Polsce.
 • Drugie miejsce w kategorii „Firmy produkcyjne” w XIII edycji „Rankingu odpowiedzialnych firm” (Grupa Azoty Puławy).
 • Grupa Azoty została wyróżniona złotym medalem „Industry Stewardship Champion” przez International Fertilizer Association, największe na świecie stowarzyszenie nawozowe. Nagroda została przyznana na podstawie testów wydajności IFA, które potwierdziły wiodącą pozycję grupy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska.
 • Grupa Azoty została laureatem rankingu „Złota Setka Polskiego Rolnictwa” tygodnika Wprost oraz zajęła 1. miejsce w Platynowej Piątce w kategorii Producenci Nawozów.

Innowacje

 • Wyróżnienie w konkursie Perły Biznesu dla Grupy Azoty Polyolefins S.A. w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2019 roku za rozpoczęcie projektu Polimery Police.
 • Grupa Azoty została otrzymała wyróżnienie „Za zasługi w dziedzinie wynalazczości” podczas Międzynarodowego Sympozjum „Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce” w Krakowie.
 • Grupa Azoty otrzymała wyróżnienie w finale konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI Wieku organizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego za budowę centrum badawczo-rozwojowego w Tarnowie.

Zaangażowanie społeczne i wkład w rozwój otoczenia

 • Statuetka „Wolontariusz roku Powiatu Puławskiego” i nagroda za osiągnięcia w dziedzinie wolontariatu wręczone podczas pierwszego Powiatowego Dnia Wolontariatu dla Grupy Azoty Puławy.
 • Grupa Azoty S.A. otrzymała wyróżnienie za ciągłą i wysoką jakość komunikacji z inwestorami indywidualnymi na konferencji inwestorskiej „Wall Street” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Warunki pracy

 • Trzydziestu pracowników Grupy Azoty Police otrzymało Medale Za Długoletnią Służbę, przyznawane przez Prezydenta RP. Odznaczenia, podobnie jak w roku 2018, zostały wręczone podczas Gali Zasłużonych Pracowników, organizowanej przy okazji Dnia Chemika.
 • Nagroda w Konkursie Dobrych Praktyk organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), który jako Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (KPC EU-OSHA) nagrodził firmy w polskiej edycji tego konkursu, realizowanego w ramach europejskiej kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą". Grupa Azoty Puławy zajęła trzecie miejsce w konkursie za specjalny system szkolenia zakładowej straży pożarnej.
 • Nagroda Rzetelny Pracodawca 2019 przyznana podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.
Wprowadzenie
Spis treści
O Grupie Azoty