O Grupie Azoty

Nasze produkty

Dzięki przemyślanej architekturze możemy proponować klientom zdywersyfikowany portfel produktów – od nawozów azotowych i wieloskładnikowych, przez tworzywa inżynieryjne, aż po produkty OXO i melaminę.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD


Zobacz, co produkujemy


Zobacz, gdzie produkujemy


Zobacz, gdzie sprzedajemy nasze produkty


Zobacz, gdzie wykorzystywane są nasze produkty
[102-2]

Zobacz, co produkujemy

Udział w dochodach Grupy Azoty w 2019 roku:
[102-2]

Podstawowe obszary naszej działalności to:

Nawozy-Agro

Największy udział w naszej sprzedaży mają nawozy mineralne. Grupa jest liderem na rynku polskim i drugim co do wielkości ich producentem w Unii Europejskiej. Oferujemy nawozy azotowe, wieloskładnikowe oraz nawozy specjalistyczne. Dodatkowo segmencie segment obejmuje amoniak i inne półprodukty wytwarzane na bazie azotu. Nawozy wytwarzamy w spółkach w Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie, Policach, Gdańsku, Chorzowie, a także w Niemczech i Hiszpanii.

Zobacz, jakie nawozy oferujemy

W rolnikach i przedsiębiorstwach rolniczych nie widzimy klientów – widzimy partnerów dążeniu do zapewnienia jak najwyższych plonów, zdrowej żywności oraz czystości środowiska. Dostarczamy sztucznych nawozów, które umożliwiają efektywną i prawidłową ekologicznie uprawę, zapewniając dochodowość gospodarki rolnej i przystępność cen żywności. W toku prac badawczych i rozwojowych szczególny nacisk kładziemy na rozwój nowych specjalistycznych nawozów, m.in. zwiększających efektywność wykorzystania składników pokarmowych dzięki spowalnianiu ich niepożądanych przemian w warunkach glebowych. Bierzemy pod uwagę wymogi nowych odmian roślin, zmiany zasobności gleb, wysokość i jakość płodów oraz przeznaczenie upraw.

Nawozy azotowe

W grupie nawozów azotowych efektywny azot występuje w trzech formach: jednej szybko działającej – azotanowej, oraz dwóch o wolniejszym działaniu – amonowej i amidowej. Grupa Azoty oferuje wybór nawozów saletrzano-amonowych o uniwersalnym działaniu i szerokim, powszechnym zastosowaniu. Szybko działające ZAKsan® (Kędzierzyńska Saletra Amonowa) i Pulan® oraz nieco wolniej działające, wzbogacone w inne deficytowe składniki pokarmowe Saletrzak 27 Standard i Salmag®.

Przeczytaj więcej o naszym strategicznym projekcie dotyczącym budowy nowego kompleksu nawozowego.


Nawozy azotowe z siarką

W grupie nawozów azotowych z siarką oferujemy produkty o dużym, trwałym i wyrównanym granulacie – Saletrosan®, Polifoska® 21 i Salmag z siarką® oraz znany, od wielu lat produkowany w Tarnowie siarczan amonu AS 21 i wytwarzany Puławach Pulsar®. 

Budowa chemiczna granulek nawozów azotowych i azotowych z siarką zabezpiecza je przed zbyt szybkim wypłukiwaniem azotu, a tym samym jego stratami w glebie. Wyjątkowo wyrównana geometria granulek, wytrzymałość mechaniczna i twardość zabezpieczają je przed zbrylaniem, kruszeniem, ścieraniem w trakcie transportu czy magazynowania. Można je również wyjątkowo równomiernie rozsiewać na znaczne odległości (nawet 42 m).

Nawozy azotowo-fosforowe

W tej grupie nawozów oferujemy Polidap® i Polidap® Light, które mogą być stosowane pod wszystkie rośliny uprawne – zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polidap® i Polidap® Light zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor. W tej grupie nawozów znajduje się również uniwersalny, skoncentrowany nawóz fosforowy Super FOS DAR 40™, przeznaczony dla roślin wymagających dobrego zaopatrzenia w fosfor, wapń i siarkę.

Nawozy wieloskładnikowe

Grupa nawozów wieloskładnikowych - to między innymi marki Polifoska® i Polimag® oraz Amofoska®. Nawozy z Polic wyróżnia jednorodny skład oraz wysoki poziom koncentracji czystych składników, natomiast o ich uniwersalności decyduje wyjątkowo dobra przyswajalność. Nawozy te działają bardzo efektywnie przy stosowaniu wiosną i jesienią oraz przedsiewnie i pogłównie. Nawozy marki Amofoska z Gdańska skuteczniej działają po wymieszaniu z glebą. By ułatwić zbilansowane nawożenia, Grupa Azoty oferuje nawozy o różnych formułach, w których na 1 kg fosforu przypada od 1 do 3 kg potasu.

Nawozy specjalistyczne

To nawozy dostosowane do wymagań stawianych w szczególności przez sektory: owocowo-warzywny, ogrodniczy i utrzymania terenów zielonych. Oprócz podstawowych składników: azotu (N), fosforu (P) i potasu (K) nawozy te zawierają drugorzędne składniki pokarmowe i mikroelementy. Mogą one także zawierać inhibitory, ograniczające wymywanie składników pokarmowych do gleby. Występują one w formach: stałej (otoczkowanej bądź nie) i ciekłej i są sprzedawane pod licznymi nazwami handlowymi, między innymi jako Blaukorn®, NovaTec®, Hakaphos®, Basfoliar®, Easygreen®, DuraTec®, Basacote®, Floranid®Twin.

(Więcej o naszych nawozach w strefie klienta na stronach: https://nawozy.eu/ oraz http://nawozy.grupaazoty.com/pl/main.html )

Tworzywa

Drugim co do wielkości segmentem sprzedaży są tworzywa. W ofercie mamy m.in. Tarnamid® i Alphalon® (nazwy handlowe poliamidu 6), Tarnoform® (nazwa handlowa poliacetalu – POM) oraz inne tworzywa modyfikowane. Tworzywa Grupy Azoty są wytwarzane w spółkach w Tarnowie, Puławach oraz Guben (w Niemczech). Grupa jest liderem w produkcji poliamidu 6 w Polsce, a wśród wytwórców w Unii Europejskiej zajmuje trzecią pozycję.

Chemia

W tym segmencie wytwarzamy produkty OXO (alkohole OXO, plastyfikatory), pigmenty (biel tytanową), melaminę, a także mniejsze grupy produktów, między innymi mocznik do celów technicznych, siarkę czy katalizatory. Główne produkty tego segmentu powstają w spółkach w Kędzierzynie, Puławach, Policach oraz Grzybowie.Nowe plastyfikatory w ofercie Grupy Azoty Kędzierzyn

Wprowadziliśmy do oferty plastyfikatory specjalistyczne Adoflex® i Oxovilen®.

Adoflex® ze względu na bezpieczny profil toksykologiczny jest rekomendowany do produkcji materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także węży ogrodowych, kabli i tkanin powlekanych. Może być też stosowany jako rozpuszczalnik w branży kosmetycznej i przy produkcji lakierów.

Oxovilen® znajdzie zastosowanie m.in. w produkcji wykładzin z PCW, klejów, uszczelniaczy, tuszów i atramentów.

Wprowadzenie nowych produktów - to kolejny etap rozwoju kędzierzyńskiego segmentu OXO, ukierunkowanego na produkcję różnorodnych specjalistycznych wyrobów nieftalanowych.

Energetyka

Nasze główne zakłady mają własne instalacje wytwarzające energię elektryczną i cieplną, którą przesyłamy swoimi sieciami dystrybucyjnymi – najczęściej do poszczególnych spółek Grupy. Dostarczamy też energię elektryczną i wodę grzewczą odbiorcom lokalnym, znajdującym się w bezpośrednim otoczeniu Spółek.

Pozostałe

Obszar funkcjonowania naszej Grupy dopełniają usługi, głównie serwisowe (automatyka, projektowanie, remonty itp.), logistyczne (przewozy samochodowe, kolejowe, porty) oraz produkcja katalizatorów. W ramach tego segmentu prowadzimy również szereg działań w zakresie ochrony środowiska, administrowania, usług badawczych oraz zarządzania infrastrukturą.

Zobacz, gdzie produkujemy

Grupa Azoty - główne obszary działalności

Zabezpieczenie dostępu do surowców

Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców strategicznych. Chcemy mieć pewność zachowania ciągłości procesów produkcyjnych, a także maksymalnego wykorzystania zdolności wytwórczych. Dywersyfikujemy źródła zaopatrzenia – w tym celu poszukujemy nowych i alternatywnych dostawców. Nie wykluczamy również możliwości budowania powiązań kapitałowych z dostawcami surowców.

Dzięki integracji struktur zaopatrzenia minimalizujemy koszty zakupu surowców.

W Grupie Azoty kluczowymi surowcami do produkcji nawozów są: amoniak, fenol, siarka, gaz ziemny i węgiel. W pozostałych spółkach Grupy są to dodatkowo: benzen, propylen, fosforyty i sól potasowa.


WARTO WIEDZIEĆ

W znaczną część materiałów do produkcji oraz towarów i usług zaopatrujemy się na rynku krajowym oraz w krajach Unii Europejskiej. Niektóre surowce (fosforyty, sól potasową) kupujemy od dostawców spoza Unii Europejskiej.

Amoniak: jesteśmy największym w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem.

Benzen: pochodzi głównie ze źródeł krajowych oraz z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Fenol: bazujemy głównie na dostawach z rynku krajowego i krajów Unii Europejskiej oraz transportach uzupełniających spoza Europy.

Fosforyty: pochodzą przede wszystkim z rejonu Afryki Północnej.

Gaz ziemny: dostawy gazu wysokometanowego oraz gazu ze źródeł lokalnych realizuje PGNiG S.A. na podstawie umów wieloletnich.

Propylen: przyjmujemy dostawy głównie z krajów Unii Europejskiej oraz z kierunków wschodnich.

Siarka: jesteśmy największym producentem oraz konsumentem siarki płynnej w Polsce i w regionie.

Sól potasowa: podstawowymi dostawcami są producenci z regionu WNP (Rosja, Białoruś). Okresowo korzystamy z dostaw uzupełniających z Europy Zachodniej.

Węgiel: zaopatrujemy się głównie na rynku krajowym.
[102-6]

Zobacz, gdzie sprzedajemy nasze produkty

Tworzymy nowoczesne produkty najwyższej jakości, które sprzedajemy głównie w Polsce. Eksport kierujemy przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej, w szczególności do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Francji i Belgii, a także do Azji i Ameryki Południowej.


DOBRA PRAKTYKA

Skroplony dwutlenek węgla w produktach spożywczych

Grupa Azoty Puławy rozbudowuje ofertę dwutlenku węgla sprzedawanego pod marką ONECON, wykorzystywanego przez przemysł spożywczy. Dzięki zakończonej inwestycji o wartości 35,3 mln zł produkcja technicznego dwutlenku węgla została zwiększona o 150 t/dobę i osiągnęła poziom 370 ton/dobę.

Przemysł spożywczy wykorzystuje dwutlenek węgla przede wszystkim w napojach. Znajduje on również zastosowanie w procesie mrożenia oraz w nowoczesnej technologii pakowania żywności metodą MAP.

Uzyskiwany z dwutlenku węgla tzw. suchy lód (nazwa handlowa – Coolant) służy m.in. do transportu szybko psujących się artykułów spożywczych.

W spółce działa zaplecze laboratoryjno-analityczne, składające się dwóch urządzeń badających produkt „online” oraz tradycyjne laboratorium, w którym poza parametrami fizyko-chemicznymi analizowane są parametry organoleptyczne i mikrobiologiczne, istotne z punktu widzenia przemysłu spożywczego. 

Od 2007 r. dwutlenek węgla pochodzący z Grupy Azoty Puławy podlega certyfikacji w ramach systemu bezpieczeństwa żywności – obecnie jest to Food Safety System Certification 22000.

Spółka posiada też autoryzację takich koncernów jak Coca Cola, Pepsi Co., Nestle Waters, Heineken i wielu innych. 


Kierunki sprzedaży Grupy Azoty w rozbiciu na regiony (wg przychodów ze sprzedaży)

Kierunki sprzedaży Jednostki Dominującej w rozbiciu na regiony (wg przychodów ze sprzedaży)

Zobacz, gdzie wykorzystywane są nasze produkty


Rolnictwo

Stosowanie nawozów produkowanych przez Grupę wpływa na wykorzystanie zasobów mineralnych i wody przez rośliny, podnosząc tym samym efektywność przyrodniczą i ekonomiczną procesu nawożenia.

Przemysł spożywczy

Z produkowanych w zakładach Grupy Azoty granulatów wytwarzane są m.in. osłonki poliamidowe stosowane jako opakowania wędlin. Wśród innych współcześnie ważnych komponentów dostarczanych przez naszą Grupę są m.in. plastyfikatory bezftalanowe wytwarzane z surowców pochodzenia biologicznego wykorzystywane również jako produkty mające zastosowanie w bezpośrednim kontakcie z żywnością.

Przemysł motoryzacyjny

Produkowany przez nas poliamid 6 oraz POM są szeroko wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym. Ich niezwykłe właściwości – m.in. wysoka wytrzymałość, zdolność tłumienia drgań, odporność cieplna i chemiczna oraz odporność na uderzenia - sprawiają, że używa się ich w częściach zlokalizowanych w sąsiedztwie silników, w samochodowych instalacjach elektrycznych oraz w wewnętrznym i zewnętrznym wyposażeniu pojazdów.

Przemysł elektrotechniczny

Własności elektroizolacyjne oraz samogasnące powodują, że produkowany przez nas poliamid 6 idealnie nadaje się do stosowania w elektrotechnice. Wykorzystywany jest do produkcji obudów skrzynek rozdzielczych, wtyczek, złącz, wtyków, wyłączników i gniazd elektrycznych.

Przemysł meblarski

Części do mebli, płyty, wkręty, kołki, części krzeseł, rolki, klamki i uchwyty - wszystkie te elementy zawierają związki produkowane przez Grupę Azoty mocznik techniczny, melaminę oraz poliamid 6.

Artykuły AGD

Z tworzyw produkowanych w Grupie Azoty powstają części lodówek, zamrażarek, wirówek, pralek i urządzeń kuchennych.

Sport

Sprzęt wędkarski, części do nart, snowboardów, deskorolek, łyżworolek, kasków i rowerów zawieraja produkowany przez nas poliamid 6.

Farby i lakiery

Fabryki farb i lakierów potrzebują rozpuszczalników. W tej roli idealnie sprawdzają się alkohole OXO produkowane w naszych zakładach.

[102-11] [413-2] [304-2]

Bezpieczeństwo naszych produktów

Kluczowym dokumentem związanym z bezpieczeństwem produkcji w Grupie Azoty jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Ściśle przestrzegamy obowiązku rejestracji wytwarzanych lub importowanych substancji chemicznych oraz oceny ich bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Rozporządzenie nakłada na nasze przedsiębiorstwa obowiązek informowania dalszych użytkowników o warunkach bezpiecznego stosowania substancji oddzielnie i jako składnika innych produktów, narzucając szczegółowy wzór odpowiedniego dokumentu (karta charakterystyki).


DOBRA PRAKTYKA

Jak sporządzamy kartę charakterystyki?

Grupa Azoty opracowuje karty produktu, w skład których wchodzą następujące dokumenty: specyfikacja, karta charakterystyki i scenariusze narażenia. Karty charakterystyki sporządza się dla każdej substancji oraz mieszaniny na podstawie danych z „Raportu bezpieczeństwa chemicznego substancji” (RBCh) oraz bazując na informacjach dodatkowych z innych obszarów działalności, w tym z zakresu wymagań BHP, ochrony środowiska, ratownictwa chemicznego, transportu itp. Karta charakterystyki jest zgodna z obowiązkowym formatem narzuconym przez Rozporządzenie REACH. Scenariusze narażenia sporządza się dla wszystkich substancji stwarzających zagrożenie i przekazuje w formie elektronicznej klientom spółki. Spółka informacje wzdłuż łańcucha dostaw z wykorzystaniem kart charakterystyki, aktualizowanych w przypadku pozyskania nowych informacji. 

Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej Azoty dopełniają obowiązku rejestracji wytwarzanych substancji oraz opracowały i opublikowały karty charakterystyki (lub równoważne dokumenty) zgodne z wymaganiami REACH dla wszystkich produktów wprowadzanych do obrotu. W 2019 roku prowadziliśmy bieżącą aktualizację tych dokumentów oraz kontynuowaliśmy proces konsolidacji i ściślejszej współpracy działań REACH w naszych spółkach.

Przepisy Rozporządzenia (WE) REACH stosowane są wprost. Za ich stosowanie na poziomie spółki odpowiada główny technolog, co uwzględniają zakresy czynności Biura Rozwoju Technologii i jego poszczególnych pracowników. Oceny bezpieczeństwa chemicznego wszystkich wytwarzanych substancji dokonuje się na etapie rejestracji wg REACH w postaci Raportu Bezpieczeństwa Chemicznego (CSR), stanowiącego załącznik do dokumentacji rejestracyjnej. Zgodnie z przyjętą strategią dokonywania rejestracji substancji poprzez udział w odpowiednich konsorcjach rejestracyjnych, CSR opracowuje się i aktualizuje w toku prac tych konsorcjów. Oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszanin dokonuje się w formie ich klasyfikacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) CLP. Wyniki oceny bezpieczeństwa substancji i mieszanin wprowadzane są do kart charakterystyki substancji i mieszanin.


DOBRA PRAKTYKA

Grupa Azoty Puławy została zobowiązana do dostarczenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) kluczowych informacji
dotyczących produkowanych przez siebie substancji. Informacje dotyczyły właściwości, klasyfikacji i oznakowania tych substancji, a także oceny stwarzanego przez nie potencjalnego zagrożenia. Zostały one złożone w ECHA m.in. dla potrzeb utworzenia scentralizowanej europejskiej bazy danych chemikaliów, która podaje informacje do wiadomości publicznej oraz udostępnia je stosownym organom (Komisji Europejskiej, właściwym organom państw członkowskich i organom kontrolnym).

Grupa Azoty Puławy przeklasyfikowała także wszystkie wdrażane do obrotu substancje niebezpieczne na formułę określoną kryteriami GHS i znowelizowała występujące na etykietach elementy oznakowania substancji niebezpiecznych. Karty charakterystyki zostały dostosowane do nowego formatu, zgodnie z rozporządzeniem REACH.

[A300-2]

Szczególną wagę przywiązujemy do zapewnienia bezpieczeństwa transportu wyprodukowanych materiałów i wyrobów. Przewożąc materiały szczególnie niebezpieczne, kierujemy się przepisami międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych ADR (L’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) w transporcie samochodowym, RID (z fr. Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandisesdangereuses) w transporcie kolejowym oraz kodeksem IMDG  (International Maritime Dangerous Goods ) w transporcie morskim. Dbając o bezpieczeństwo lokalnych społeczności oraz środowiska naturalnego, spółki naszej grupy wspierają partnerów biznesowych w przypadku wystąpienia ewentualnych awarii związanych z transportem materiałów niebezpiecznych. Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Police oraz Grupa Azoty Puławy są członkami Stowarzyszenia System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT). System został powołany w celu poprawy bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych na terytorium naszego kraju, a w przypadku zaistnienia zagrożenia umożliwia skuteczne usunięcie jego skutków dzięki połączeniu sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz podmiotów wchodzących w skład systemu SPOT.

Wszystkie spółki Grupy Azoty mają systemy monitoringu, zabezpieczeń oraz procedur służących zapobieganiu awariom oraz ograniczeniu ich skutków. Są to m.in. plany prewencyjne, sterowanie procesem produkcyjnym, wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, postępowanie reagowania na awarię/wypadek, monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy, sterowanie operacyjne, ocena zgodności celów bezpieczeństwa ze standardami, magazynowanie.

W Grupie Azoty przy wyborze dostawców usług transportowych wprowadziliśmy jako jedno z kryteriów ograniczenie emisji spalin. Do udziału w przetargu dopuszczamy tylko firmy przewozowe posiadające pojazdy ciężarowe o minimalnym współczynniku emisji spalin EURO 5. 

Wprowadzone do systemów IT w spółkach Grupy Azoty tzw. „okna czasowe” pozwalają na szczegółowe planowanie liczby środków transportu w określonym czasie i miejscu, zwiększając tym samym efektywność funkcjonowania dzięki redukcji nadwyżek zaplanowanych do załadunku pojazdów. 

Dodatkowo wymagamy od przewoźników podejmowania wszelkich możliwych działań i stosowania praktyk zapewniających minimalizację szkodliwego wpływu transportu na środowisko, między innymi przewozu towarów możliwie najkrótszymi trasami.


DOBRA PRAKTYKA

Ze względu na ilość przetwarzanych substancji niebezpiecznych Grupa Azoty Puławy podlega przepisom o przeciwdziałaniu awariom przemysłowym, dotyczącym zakładów o dużym ryzyku ich wystąpienia. Bezpieczeństwo ludzi, ich mienia i środowiska jest dla nas bardzo istotne. Dlatego systematycznie podejmujemy działania, mające na celu minimalizację ryzyka. Stosuje się różnorodne środki bezpieczeństwa, które mają zapobiec wystąpieniu poważnych awarii lub ograniczyć ich skutki. W przypadku wystąpienia awarii przewiduje się uruchomienie procedur i podjęcie działań, określonych w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działania poza terenem zakładu organizowane są w oparciu o zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, opracowany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 

Z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej uzgodniono również zasady i sposoby ostrzegania ludności o zagrożeniach i postępowaniu na wypadek wystąpienia zagrożenia. Przyjęte przez spółkę sposoby alarmowania mają na celu ostrzeżenie okolicznej ludności i umożliwienie ewakuacji lub schronienia się w zamkniętych pomieszczeniach.

[417-1]

Przestrzegamy jednolitych zasad oznaczania i pełnego opisu produktów wytwarzanych we wszystkich segmentach naszej działalności. Informacje o produkcie (nazwa handlowa), producencie (dane adresowe) i masie produktu znajdują się na wszystkich opakowaniach. W przypadku nawozów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) w sprawie nawozów1, podaje się rodzaj i typ nawozu, określenie „Nawóz WE” (jeśli dotyczy), zawartość składników pokarmowych i ich formy, instrukcje stosowania oraz podstawowe środki ostrożności. Opakowania produktów (substancji i mieszanin) niebezpiecznych wyposażone są w etykiety ostrzegawcze zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (WE) CLP (Classification, Labelling and Packaging). Jeśli nawóz sprzedawany jest bez opakowania, sporządzamy dokument towarzyszący, zawierający wszystkie wymagane elementy etykiety.

Opakowania dodatków paszowych są ponadto wyposażane w etykietę zgodną z wymaganiami dotyczącymi pasz i dodatków paszowych zawierającą informacje o dawkach żywieniowych i okresie przechowywania.

Opakowania do nawozów, etykiety i/lub dokumenty towarzyszące mają następujące oznakowania:

 • słowa „NAWÓZ WE” pisane wielkimi literami;

 • określenie typu nawozu, o ile istnieje;

 • oznakowania dodatkowe określone w art. 19, 21 lub 23 Rozporządzenia WE 2003/2003;

 • składniki pokarmowe wyrażone zarówno słownie, jak i odpowiednimi symbolami chemicznymi;

 • masa netto lub brutto i, ewentualnie, objętość dla nawozów płynnych;

 • nazwa lub znak fabryczny oraz adres producenta.

Substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie i sprzedawane w opakowaniu są opatrzone etykietą zawierającą m.in. następujące informacje:

 • nazwę, adres i numer telefonu dostawcy;

 • identyfikator produktu dla substancji / mieszaniny szczegółowo określony w art. 18 Rozporządzenia CLP;

 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia zgodnie z art. 19 Rozporządzenia CLP – jeżeli dotyczy;

 • hasła ostrzegawcze zgodnie z art. 20 Rozporządzenia CLP – jeżeli dotyczy;

 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia zgodnie z art. 21 Rozporządzenia CLP – jeżeli dotyczy;

 • odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności zgodnie z art. 22 Rozporządzenia CLP – jeżeli dotyczy.

Etykiety sporządza się w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym substancja lub mieszanina wprowadzana jest do obrotu.

1 Rozporządzenie (WE) NR 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

[417-2]

W 2019 roku w Grupie Azoty nie stwierdzono przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów. 

W spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupa Azoty obowiązuje m.in.:

program zapobiegania awariom oraz zgłoszenia zakładu dużego ryzyka;

system zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących);

system zarządzania jakością dla branży motoryzacyjnej wdrażany wg wymagań ISO/TS 16949:2009;

standard zarządzania zgodny z wymaganiami programu Product Stewardship (Fertilizers Europe).

W celu zachowania wysokich standardów oraz spełnienia wymogów bezpieczeństwa produktów we wszystkich spółkach posiadających instalacje produkujące wyroby dla przemysłu spożywczego wdrażamy i utrzymujemy system zgodny z wymaganiami kodeksu żywnościowego, normy ISO 22000 i przepisów prawa.

Grupa Azoty Puławy otrzymała kolejny certyfikat FSSC (Food Safety System Certification) 22000 wydany na lata 2018 – 2020. Audytorzy sprawdzali cały proces produkcji dwutlenku węgla dla celów spożywczych. Nasza linia produkcyjna została skontrolowana od momentu wejścia surowego dwutlenku węgla do instalacji, poprzez cały proces oczyszczania, do momentu napełnienia cysterny i wypuszczenia jej do klienta po potwierdzeniu parametrów jakościowych. Po raz kolejny okazało się, że dwutlenek węgla wytwarzany w Puławach jest produktem najwyższej jakości.

O Grupie Azoty
Spis treści
O Grupie Azoty