Nasze otoczenie

Udostępnianie know-how

Najwyższa specjalizacja w różnych obszarach chemii - to jeden z naszych największych atutów.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
N
[IR – Prezentacja wyników] [103-2]

Najwyższa specjalizacja w różnych obszarach chemii - to jeden z naszych największych atutów. Zatrudniamy wielu najlepszych w kraju i Europie specjalistów w różnych dziedzinach. Posiadaną wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z naukowcami z czołowych instytucji i ośrodków chemicznych w Polsce. 

Naszym głównym partnerem badawczym jest Instytut Nowych Syntez Chemicznych, prestiżowa placówka, która od lat stanowi naturalne zaplecze badawcze wielu spółek Grupy Azoty. Współpraca zakłada m.in. uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, wspólne opracowywanie nowych produktów i technologii oraz ich wdrożenia w skali pilotażowej. Wspólnie z INSC eksperci Grupy Azoty pracują również nad nową formułą tzw. inteligentnych nawozów, dostosowanych do wymagań poszczególnych gatunków roślin i zasobności gleb w składniki pokarmowe. 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKCIE PROWADZONYM WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

Czujemy się współodpowiedzialni za przyszłość naszej branży oraz za jakość i warunki życia społeczności, w których funkcjonujemy. Tworzymy nowe produkty, kształtujemy nowe trendy, wpływamy na rynek i jego otoczenie. Dlatego angażujemy się w działalność wielu organizacji o zasięgu globalnym, krajowym i lokalnym. Nasi przedstawiciele uczestniczą w podejmowaniu wielu ważnych decyzji. Bierzemy udział m.in. w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, tematycznych forach regionalnych, a także - jako pierwszy przedstawiciel Europy Środkowej - w najważniejszym think tanku w Europie, Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Chatham House w Londynie.

Od lat jesteśmy partnerem strategicznym jednego z najważniejszych wydarzeń polskiej branży chemicznej – Kongresu Polska Chemia. Jest on najważniejszą platformą dyskusji oraz wymiany doświadczeń dotyczących stosowanych rozwiązań technologicznych, prezentacji innowacyjnych pomysłów oraz strategii, prowadzenia procesów inwestycyjnych, bezpieczeństwa procesowego, innowacji oraz wpływu otoczenia prawnego i ekonomicznego na funkcjonowanie branży chemicznej. W 2019 roku ponownie wzięliśmy udział m.in. w debacie strategicznej „Chemia przyszłości – kluczowe kierunki rozwoju strategicznego sektora gospodarki”. 

Rozumiemy, jak ważny jest transfer wiedzy pomiędzy Grupą Azoty a producentami żywności. Dzielimy się wiedzą z rolnikami i doradcami rolniczymi. Prowadzimy wielopłaszczyznową edukację w zakresie zrównoważonego rolnictwa – wykorzystujemy tradycyjne, sprawdzone kanały szkoleniowe, równocześnie sięgając po najnowsze technologie umożliwiające przekazywanie wiedzy. 

Zobacz, jak wspieramy rolników

Współczesna gospodarka uwarunkowana postępem technologicznym potrzebuje kompleksowej obsługi. Właściwe wykorzystanie efektów postępu w rolnictwie wymaga coraz większej wiedzy specjalistycznej, uwzględniającej ekonomiczny wzrost plonów, jak również zapewniającej właściwą jakość wytwarzanych produktów rolnych oraz bezpieczeństwo środowiska. W Grupie Azoty rolnikom i doradcom rolniczym chcemy służyć pomocą w efektywnym zarządzaniu gospodarstwem.

Prowadzimy szkolenia

Regularnie wraz z naszymi partnerami handlowymi organizujemy darmowe szkolenia dla rolników. Nasi eksperci dzielą się wiedzą związaną z nawożeniem i uprawami. Wyjaśniamy wymagania konkretnych rodzajów gleb oraz roślin. Jesteśmy zawsze otwarci na pytania i cieszy nas wysoka frekwencja podczas spotkań. 

Uzupełnieniem szkoleń jest stworzony przez nas internetowy leksykon nawożenia. To prawdziwa skarbnica wiedzy, w której znaleźć można w przystępnej formie praktyczne informacje dotyczące nie tylko charakterystyki nawozów, ale również składników pokarmowych oraz gleby. Na stronie znajdują się ponadto bieżące informacje o cenach produktów rolniczych oraz przygotowane przez specjalistów Grupy Azoty harmonogramy prac gospodarskich.

Szkolimy również naszych przedstawicieli regionalnych. Cyklicznie organizujemy dla nich Agroakademie – spotkania w różnych miastach Polski, których celem jest teoretyczna i praktyczna edukacja związana z nawozami i nawożeniem. Agroakademie - to także okazja do wymiany doświadczeń z różnych regionów kraju oraz przekazania przez naszych przedstawicieli handlowych opinii na temat produktów i prowadzonych działań promocyjnych, zebranych wśród rolników. 

DOBRA PRAKTYKA

O bezpiecznym i efektywnym rolnictwie. 

Grupa Azoty Kędzierzyn zorganizowała cykl spotkań dla przedstawicieli branży rolniczej, w ramach których odbyły się prelekcje w jedenastu powiatach województwa opolskiego. Spotkania koncentrowały się na bieżących tematach i problemach, z którymi stykają się użytkownicy nawozów. Nasi eksperci doradzali m.in. w sprawie sposobów nawożenia oraz zagadnień związanych ze stosowaniem różnych nawozów pod konkretne gatunki upraw i bezpiecznego stosowania środków chemicznych w uprawach. Poruszano także aspekty związane z bezpieczeństwem i zmniejszaniem wypadkowości w rolnictwie. Dodatkowo wraz z uczestnikami przyjrzeliśmy się nowym unijnym przepisom skierowanym do branży rolnej.

Prowadzimy badania

Od 2015 roku prowadzimy wyjątkowy program „Grunt to wiedza” (https://nawozy.eu/grunt-to-wiedza.html), w którym bezpłatnie badamy glebę pod względem zasobności w składniki odżywcze. Każdy zakwalifikowany do programu rolnik może liczyć m.in. na bezpłatne przebadanie 15 próbek gleby (liczba wystarczająca na ok. 50 ha gruntu). Od początku programu przebadaliśmy ponad 50 tys. próbek gleby w 3,8 tys. gospodarstw rolnych, na powierzchni ok. 127 tys. ha użytków rolnych. Dzięki temu właściciele zgłoszonych gospodarstw mogą poznać realne zapotrzebowanie swoich gleb na składniki odżywcze i zaplanować właściwą strategię nawożenia. Podczas realizacji VII edycji w roku 2019, badaniami objęto ponad 28 tys. ha użytków rolnych w około 1000 gospodarstw, w których przebadano 11 205 próbek gleby. 

Projekt „Grunt to wiedza” cieszy się dużą popularnością wśród rolników, ale doceniają go również niezależni eksperci z tego sektora. 

DOBRA PRAKTYKA

Skanery doglebowe dla precyzyjnego rolnictwa 

Rozszerzamy ofertę monitoringu i analityki gruntów rolnych dla potrzeb precyzyjnego dawkowania nawozów przez naszych klientów. W 2019 roku w Łodzi odbyło się szkolenie i przekazanie pierwszych sześciu skanerów doglebowych przedstawicielom terenowym grupy. Skanery te umożliwiają szybką, przeprowadzaną na miejscu analizę gleby obejmująca zawartość podstawowych pierwiastków, na podstawie której wydaje się zalecenia dotyczące nawożenia.

Skaner w czasie rzeczywistym bada próbkę gleby i za pośrednictwem specjalnej aplikacji przesyła informacje z zaleceniami dotyczącymi nawożenia. Generowany raport zawiera informacje o stanie żyzności gleby takie jak: współczynnik pH, zawartość materii organicznej (w procentach), azot całkowity, fosfor całkowity, potas wymienny, zawartość gliny i zdolność wymiany kationów.

Użycie skanerów jest uzupełnieniem naszej obecnej oferty handlowej, która oprócz nawozów, od ponad roku oferuje usługę polegającą na analizie danych satelitarnych, umożliwiającą optymalizację zużycia nawozów. Dzięki tej usłudze, rozwijanej wspólnie z polskim startupem SatAgro, rolnicy otrzymują poprzez specjalną aplikację aktualną i precyzyjną informację o stanie gleby na poszczególnych uprawach, co pozwala na racjonalizację użycia nawozów i uzyskiwanie jak najwyższych plonów. Korzystają na tym nie tylko producenci rolni, ale także środowisko naturalne. .

Chcemy być przedsiębiorstwem otwartym. Regularnie organizujemy dni otwarte dla tych, którzy chcą bliżej zapoznać się z naszą działalnością. Wspieramy edukację – do naszych spółek przyjmujemy studentów na staże i praktyki, najlepszym oferujemy stypendia, a w trosce o przyszłość naszych kadr współorganizujemy wraz ze szkołami i uczelniami specjalistyczne klasy i wydziały o profilu chemicznym.

DOBRA PRAKTYKA

Grupa Azoty Police zorganizowała warsztaty poświęcone prowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej, pisaniu CV oraz autoprezentacji przed kamerą dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Ponadto, w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów, udostępniała im wybrane informacje, które zostały wykorzystane w wielu pracach dyplomowych. Studenci i uczniowie mieli także okazję zwiedzić fabrykę.

ZOBACZ, NASZE DZIAŁANIA SPOŁECZNE I SPONSORINGOWE NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Nasi pracownicy
Spis treści
Nasze otoczenie