Nasi pracownicy

O naszej załodze

Staramy się, by nasza działalność przynosiła korzyści społeczności lokalnej.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
S
[103-2] [203-2]

Staramy się, by nasza działalność przynosiła korzyści społeczności lokalnej. Tworzymy miejsca pracy w zakładach produkcyjnych, współpracujemy z samorządami, dajemy możliwości rozwoju lokalnym specjalistom i staramy się realizować przedsięwzięcia z korzyścią dla miast.

Naszym największym kapitałem są ludzie. Kompetencje i zaangażowanie ponad 15 tys. osób zatrudnionych w grupie kapitałowej decydują o naszych sukcesach rynkowych. Dążymy do tego, by wszyscy nasi pracownicy odczuwali satysfakcję z wykonywanej pracy, czuli się bezpiecznie i wiedzieli, że gwarantujemy im możliwie najlepsze warunki pracy. Przyjmujemy odpowiedzialność za naszych pracowników, dlatego też zwracamy uwagę na ich potrzeby. Cieszy nas ich wrażliwość na potrzeby innych i z dumą wspieramy działania wolontariackie na poziomie lokalnym, w które się angażują.  

Poznaj nasz zespół
[102-8] [102-41] [202-1] [401-1] [401-2] [405-1] [405-2]

W całej Grupie Kapitałowej na koniec grudnia 2019 roku zatrudnionych było 15 609 pracowników (o 642 pracowników więcej niż w roku 2018), z czego 63% zatrudnionych było w czterech głównych spółkach. Zachowujemy niskie wskaźniki rotacji. W Kędzierzynie, Policach, Puławach oraz Grupie Azoty S.A. 90% zatrudnionych ma umowy na czas nieokreślony. Liczba pracowników stale wzrasta, ponieważ w Grupie Azoty zrezygnowano z umów na czas określony. Większą część pracowników stanowią mężczyźni (75% w 2019 roku oraz 77% w 2018 roku) oraz osoby w wieku 30-50 lat (54% wszystkich zatrudnionych w czterech głównych spółkach w 2019 roku). Kobiety stanowią większość personelu laboratorium. Nasze plany na przyszłość - to budowanie spójnej kultury organizacyjnej całej grupy kapitałowej, rozwój programów zwiększających kompetencje pracowników i promujących innowacje, zarządzanie różnorodnością z perspektywy różnicy wieku pracowników oraz rozwój programów mentoringowych.

DOBRA PRAKTYKA

Święto Pracowników podczas Dni Chemika w Kędzierzynie-Koźlu

Dni Chemika - to okazja do podsumowania wspólnych i indywidualnych osiągnięć 2019 roku. To wyjątkowa okazja, aby podziękować wyjątkowym osobom, bez których Grupa Azoty Kędzierzyn nie byłaby tą firmą, którą jest obecnie. W 2019 roku złote medale za długoletni staż otrzymały 24 osoby. Złoty medal – to odznaczenie przyznawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa po 30 latach pracy. Tytuł i odznakę Zasłużonego Pracownika Grupy Azoty Kędzierzyn otrzymało 21 osób. Odznaczenia wręczali: wojewoda opolski Adrian Czubak, prezes zarządu Grupy Azoty dr Wojciech Wardacki oraz prezes zarządu Grupy Azoty Kędzierzyn Sławomir Lipkowski.

[102-8]

Podział pracowników na płeć i typ umowy – liczba osób


20182019
KMKM
Grupa Azoty KędzierzynNa czas nieokreślony4159984121003
Na czas określony59985280
Suma47410964641083
Grupa Azoty PoliceNa czas nieokreślony49418285081861
Na czas określony4715940126
Suma54119875481987
Grupa Azoty PuławyNa czas nieokreślony72025047302538
Na czas określony7818576215
Suma79826898062753
Grupa Azoty S.A.Na czas nieokreślony59813876351466
Na czas określony491662368
Suma64715536581534
Suma2460732524767357
97859833


[102-8]

Liczba pracowników w podziale na płeć i wymiar zatrudnienia – w osobach


20182019
KMKM
Grupa Azoty KędzierzynNiepełny etat1210
Pełny etat47310944631083
Suma47410964641083
Grupa Azoty PoliceNiepełny etat2121
Pełny etat53919865461986
Suma54119875481987
Grupa Azoty PuławyNiepełny etat1022
Pełny etat79726898042751
Suma79826898062753
Grupa Azoty S.A.Niepełny etat1314
Pełny etat64615506571530
Suma64715536581534
Suma2460732524767357

97859833


[405-1]

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności

Kategorie pracownikówGrupa Azoty KĘDZIERZYNGrupa Azoty POLICEGrupa Azoty PUŁAWYGrupa Azoty S.A.
20182019201820192018201920182019
KMKMKMKMKMKMKMKM
Aparatowi396593465091164911691610461510504573640714
Inne robotnicze231032110974354763451158751109125232745339
Kierownicy4561466225822583551155412040745080
Laboranci112111111317571808177117412001520611
Mistrzowie881877171261712918231202351111011105
Samodzielni974395374370119471144616110117090
Specjaliści144122143124228232228231285332305343135165133168
Wyższa kadra menedżerska61661191962213421446325327
Zarząd0503000000000000
SUMA47411014641086541198754819877982689806275364715536581534

1575
1550
2528
2535
3487
3559
2200
2192


Odsetek pracowników ze względu na płeć i strukturę zatrudnienia


Grupa Azoty KĘDZIERZYNGrupa Azoty POLICEGrupa Azoty PUŁAWYGrupa Azoty S.A.

20182019201820192018201920182019

KMKMKMKMKMKMKMKM
Aparatowi2,4841,842,1941,940,3646,040,3646,110,4630,000,4229,502,0533,451,8232,57
Inne robotnicze1,466,541,357,032,9314,003,0013,613,3025,093,0925,632,3614,862,0515,47
Kierownicy2,863,872,974,000,993,240,993,271,583,301,523,371,823,362,283,65
Laboranci7,11  1    7,160,846,920,287,100,325,080,034,890,039,090,689,400,50
Mistrzowie0,515,140,524,970,674,980,675,090,526,620,566,600,505,000,504,79
Samodzielni6,162,736,132,390,160,120,280,003,411,353,201,297,324,597,764,11
Specjaliści9,147,759,238,009,029,188,999,118,179,528,579,646,147,506,077,66
Wyższa kadra menedżerska0,381,020,390,710,360,750,240,870,371,200,391,290,141,140,141,23
Zarząd0,000,320,000,190,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00


Odsetek pracowników ze względu na wiek i strukturę zatrudnienia


Grupa Azoty KĘDZIERZYNGrupa Azoty POLICEGrupa Azoty PUŁAWYGrupa Azoty S.A.
20182019201820192018201920182019
<3030-5050+<3030-5050+<3030-5050+<3030-5050+<3030-5050+<3030-5050+<3030-5050+<3030-5050+
Aparatowi2,67%23,62%18,03%2,84%21,61%19,68%8,47%24,49%13,45%8,44%24,85%13,17%4,13%19,30%7,03%4,69%18,80%6,43%5,77%18,04%11,68%5,70%16,60%12,09%
Inne robotnicze0,38%4,63%2,98%0,39%4,26%3,74%1,46%8,27%7,20%1,50%8,13%6,98%2,87%13,88%11,64%3,51%14,41%10,79%1,27%7,64%8,32%1,37%7,12%9,03%
Kierownicy0,00%3,81%2,92%0,06%3,61%3,29%0,00%2,65%1,58%0,00%2,68%1,58%0,00%2,55%2,32%0,00%2,61%2,27%0,00%3,09%2,09%0,00%3,69%2,23%
Laboranci1,02%3,81%2,98%1,22%3,42%3,35%1,19%3,48%2,53%1,30%3,67%2,44%0,86%2,32%1,92%0,90%2,36%1,66%1,59%4,77%3,41%1,64%4,47%3,77%
Mistrzowie0,06%2,54%3,05%0,00%2,19%3,29%0,04%3,24%2,37%0,04%3,43%2,29%0,00%4,04%3,10%0,03%4,19%2,95%0,14%3,14%2,23%0,14%2,91%2,23%
Samodzielni2,03%5,14%1,71%2,06%4,58%1,87%0,00%0,12%0,16%0,04%0,16%0,08%0,17%2,50%2,09%0,25%2,33%1,91%1,54%5,09%5,27%1,60%4,92%5,34%
Specjaliści0,32%10,54%6,03%0,06%10,26%6,90%1,46%10,13%6,61%1,50%10,37%6,23%0,89%11,07%5,74%1,26%11,69%5,25%0,45%9,27%3,91%0,73%8,94%4,06%
Wyższa kadra menedżerska0,00%1,08%0,32%0,00%0,84%0,26%0,04%0,71%0,36%0,00%0,83%0,28%0,00%0,89%0,69%0,00%0,92%0,76%0.00%0,77%0,50%0,00%0,77%0,59%
Zarząd0,00%0,19%0,13%0,00%0,06%0,13%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
SUMA6,48%55,36%38,15%6,63%50,83%42,51%12,66%53,09%34,26%12,82%54,12%33,05%8,92%56,55%34,53%10,64%57,31%32,02%0,00%51,81%37,41%11,18%49,42%39,34%


[102-41]

Pracownicy objęci układami zbiorowymi stanowią 100% zatrudnionych w czterech głównych spółkach.

[401-1]

Zatrudnienie w podziale na płeć i wiek - liczba osób:


Rok20182019
PłećKMKM
Grupa Azoty Kędzierzyn<30433%594%413%624%
30–5025316%61639%24416%59238%
50+17811%42127%17912%42928%
Suma47430%109670%46430%108370%
Grupa Azoty Police<30562%26410%592%26610%
30–5029812%104441%31212%105842%
50+1877%67927%1777%66326%
Suma54121%198779%54822%198778%
Grupa Azoty Puławy<30532%2587%632%3169%
30–5040412%156845%42812%161245%
50+34110%86325%3159%82523%
Suma79823%268977%80623%275377%
Grupa Azoty S.A.<30512%1868%623%1838%
30–5034316%79736%32815%75634%
50+25312%57026%26812%59527%
Suma64729%155371%65830%153470%
Suma <302032%7678%2252%8278%
Suma 30–50129813%402541%131213%401841%
Suma 50+95910%253326%93910%251226%
Suma246025%732575%247625%735775%


Łączna liczba nowo zatrudnionych i wskaźnik nowo zatrudnionych pracowników w podziale na płeć i wiek:

  Rok2018 2019
PłećKMK
Grupa Azoty Kędzierzyn<301740%1220%1332%2134%
30–50166%274%115%203%
50+00%41%00%31%
Suma338%434%245%444%
Grupa Azoty Police<301934%6123%1424%7026%
30–50217%616%144%384%
50+00%20%21%41%
Suma408%1247%305%1126%
Grupa Azoty Puławy<30611%3212%914%6220%
30–50102%372%205%503%
50+00%40%00%20%
Suma162%733%294%1144%
Grupa Azoty S.A.<301427%3820%2134%3519%
30–50257%537%175%527%
50+00%71%00%71%
Suma397%987%386%946%
Suma <305628%14319%5725%18823%
Suma 30–50726%1784%625%1604%
Suma 50+00%171%20%161%
Suma1285%3385%1215%3645%


Łączna liczba odejść pracowników oraz wskaźnik rotacji w podziale na płeć i wiek:

  Rok20182019
PłećK
M
K
M
Grupa Azoty Kędzierzyn<3037%23%410%35%
30–5073%122%94%173%
50+2715%328%1810%379%
Suma379%464%317%575%
Grupa Azoty Police<3024%197%47%259%
30–5031%334%62%434%
50+2312%649%169%548%
Suma286%1167%265%1226%
Grupa Azoty Puławy<3024%104%12%83%
30–5072%111%41%101%
50+299%526%279%415%
Suma385%733%324%592%
Grupa Azoty S.A.<3048%42%00%1810%
30–5082%192%52%557%
50+156%376%176%468%
Suma275%604%223%1198%
Suma <30115%355%94%547%
Suma 30–50252%752%242%1253%
Suma 50+9410%1857%788%1787%
SUMA1305%2954%1114%3575%


[401-2]

Świadczenia dla pracowników pełnoetatowych niedostępne dla zatrudnionych czasowo lub na niepełny etat

Ważnym elementem wspierania pracowników jest szeroki wachlarz świadczeń oferowanych przez spółki Grupy Azoty w ramach pracowniczego pakietu socjalnego. Nie posiadamy jednolitego standardu świadczeń dla wszystkich spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, które kształtują swoją ofertę w zależności od oczekiwań i własnych możliwości.

Przykłady świadczeń dla pracowników:

 • opieka medyczna,
 • okulary korekcyjne,
 • odzież ochronna i robocza,
 • ubezpieczenie zdrowotne i na życie,
 • świadczenia emerytalne,
 • fundusz socjalny,
 • nagroda jubileuszowa, nagroda roczna,
 • szkolenia, kursy,
 • urlopy macierzyńskie/rodzicielskie/ojcowskie,
 • dofinansowanie wczasów i innych form rekreacji.

W ramach rozbudowanego pakietu świadczeń socjalnych pracownicy Grupy Azoty mogą korzystać dodatkowo z:

 • pracowniczego programu emerytalnego,
 • programów prozdrowotnych i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • dofinansowania studiów,
 • dopłat do różnych form wypoczynku.

DOBRA PRAKTYKA

Czas zadbać o zdrowie. 

Każdego roku pracownicy Grupy Azoty Kędzierzyn mogą korzystać z bogatej oferty profilaktycznych programów prozdrowotnych realizowanych przez Centrum Medyczne Falck. Pakiety są współfinansowane przez spółkę i dzięki temu każdy pracownik, za niewielkie pieniądze, może wykonać kompleksowe badania diagnostyczne. W ramach programów prozdrowotnych można wykonać m.in. badania dotyczące jaskry, chorób nowotworowych skóry, raka żołądka, raka węzłów chłonnych, chorób układu szkieletowego i osteoporozy. Program prozdrowotny cieszy się sporym zainteresowaniem pracowników.

Każda z kluczowych spółek Grupy Azoty jest znaczącym i cenionym pracodawcą w regionie, w którym działa. Poniższa tabela przedstawia wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej w Polsce w 2019 roku. 

[202-1]

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej: *


Stosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu kobiet do płacy minimalnejStosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu mężczyzn do płacy minimalnej

2018201920182019
Grupa Azoty Kędzierzyn1,932,182,352,52
Grupa Azoty Police2,422,202,762,55
Grupa Azoty Puławy1,131,311,462,01
Grupa Azoty S.A.2,522,452,342,17


* Wskaźnik liczony jako średnie wynagrodzenie pracownika najniższego szczebla w odniesieniu do płacy minimalnej


[405-2]

Stosunek przeciętnego wynagrodzenia kobiet brutto do przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn brutto według zajmowanego stanowiska w 2019 r.

Kategorie pracownikówGrupa Azoty S.A.Grupa Azoty KĘDZIERZYNGrupa Azoty PUŁAWYGrupa Azoty POLICE
Aparatowi105.32103.48109.12109.66
Inne robotnicze99.5386.584.9177.51
Kierownicy94.4593.0295.1393.54
Laboranci106.5112.08107.2489.55
Mistrzowie95.5377.0887.8982.78
Samodzielni92.1999.486.2764.54
Specjaliści92.0788.4286.6585.83
Wyższa kadra menedżerska100.67104.84113.62118.22

PRZECZYTAJ O WOLONTARIACIE PRACOWNICOWNIKÓW GRUPY AZOTY

Niska rotacja pracowników zawsze była dla nas powodem do dumy. Każda z kluczowych spółek grupy jest znaczącym i cenionym pracodawcą w regionie, w którym działa. Dbamy o najwyższe standardy na wszystkich płaszczyznach swojej działalności. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenia, szkolenia oraz bogaty pakiet świadczeń socjalnych, ponieważ chcemy budować kulturę organizacyjną nastawioną na kreatywność i jak najlepsze wykorzystanie wiedzy, kompetencji i umiejętności zatrudnionych osób.

DOBRA PRAKTYKA

Mając świadomość, że o sukcesie przedsiębiorstwa decydują jego pracownicy, zarząd po raz kolejny zaprosił na uroczyste spotkania tych, którzy w 2019 roku przeszli na emeryturę. Inicjatywa ta byłą doskonałą okazją do podziękowania wieloletnim pracownikom za ich zaangażowanie w i osiągnięcie wyznaczonych celów.

Wybrane świadczenia pracownicze w Grupie Azoty:

Wiedza, doświadczenie, motywacja i umiejętność współpracy w miejscu pracy kształtują nasze wyniki i przekładają się na sukcesy doceniane przez rynek i inwestorów. Dlatego w Grupie Azoty dbamy o rozwój naszej kadry oferując system szkoleń oraz wspierając dokształcanie na uczelniach wyższych w trybie indywidualnym. Nowo przyjmowani pracownicy przechodzą szkolenia adaptacyjne, kadrę menedżerską szkoli się w zakresie szeroko rozumianego zarządzania, rozwija się wiedzę fachową i umiejętności miękkie specjalistów różnych branż. Większości wdrożeń nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych towarzyszą kursy dla pracowników. Wszelkie szkolenia wymagane przepisami i egzaminy na uprawnienia państwowe są finansowane przez grupę.

DOBRA PRAKTYKA

Ambasadorzy marki

Wiemy, że szybko zmieniająca się i rozwijająca grupa kapitałowa musi znaleźć ludzi, którzy będą stanowili o sile marki – zarówno w bliższej, jak i dalszej przyszłości. Chcemy, aby pracowali dla nas najlepsi z najlepszych. Jednym ze sposobów na ich pozyskiwanie jest nasz program „Ambasador Marki Grupa Azoty”. Jego celem jest promocja marki w środowiskach akademickich. Dynamiczny, kreatywny ambasador, reprezentujący nas na uczelni, ma za zadanie zwiększyć zainteresowanie działaniami Grupy Azoty, a także budować jej wizerunek jako pożądanego pracodawcy. 

Ambasadorzy Marki Grupy Azoty mają być łącznikami pomiędzy grupą a środowiskiem akademickim. Do ich zadań należeć będą między innymi bieżące śledzenie działań grupy w mediach branżowych, przekazywanie informacji oraz wsparcie przy organizacji spotkań, seminariów, warsztatów i wydarzeń o charakterze promocyjnym. Ambasadorzy Marki będą uczestniczyli w organizacji stoisk podczas uczelnianych targów pracy. Staną się podstawowym źródłem wiedzy o Grupie Azoty dla koleżanek i kolegów z uczelni. W zamian za współpracę z studenci otrzymają świadczenia - m.in. miesięczne stypendia ambasadorskie, bilety komunikacji miejskiej i możliwość zwiedzania zakładów. 

Nabór do programu odbywa się na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie grupaazoty.com. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. 

Przeczytaj więcej o szkoleniach dla naszych pracowników
[404-1] [404-3]
DOBRA PRAKTYKA

Grupa Azoty Kędzierzyn bierze udział w programie doktoratów wdrożeniowych. W ramach doktoratu twórca ma za zadanie określić problem, zaproponować sposób jego rozwiązania, przeprowadzić badania naukowe, a następnie go wdrożyć. Program jest realizowany w ramach długoletniej współpracy z uczelniami, przy współudziale Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracownicy piszą prace doktorskie i prowadzą badania, jednocześnie kontynuując pracę zawodową. Ponadto jeśli promotor uzna, że plan badań jest właściwy i doktorant jest dobrym kandydatem na pracownika naukowego, występuje do Ministerstwa o przyznanie stypendium wysokości minimalnej pensji asystenta na uczelni – około 2,5 tys. zł. Tym samym doktorant otrzymuje podwójne wynagrodzenie – pensję wypłacaną przez pracodawcę i stypendium. 

Ze względu na specyfikę naszej branży największe znaczenie ma chemia. Większość doktoratów powinna być ukierunkowana na rozwój oferty i procesów produkcyjnych. Niemniej w tegorocznej edycji programu postanowiliśmy wejść w nowe dyscypliny naukowe, takie jak energetyka i biznes (finanse, ekonomia czy zarządzanie). 

W roku 2019 przewód doktorski otwarto dla piętnastu osób, z czego dwanaście prac będzie dotyczyć nauk chemicznych i technicznych. Doktoraty z dziedziny chemii będą realizowane przy współpracy z Politechniką Śląską, zaś dotyczące biznesu - z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Najważniejsze szkolenia pracownicze w głównych spółkach Grupy Azoty:

Grupa Azoty S.A.

 • Szkolenia BHP. 
 • Szkolenia ISO.
 • Szkolenia stanowiskowe. 
 • Dofinansowanie studiów. 
 • Kurs języka angielskiego dla pracowników.

Grupa Azoty Kędzierzyn

 • W roku 2019 podpisano 13 porozumień dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracowników przy jednoczesnej realizacji zobowiązań z tytułu dwóch umów tego rodzaju zawartych   z pracownikami w poprzednim okresie. 

Grupa Azoty Puławy

 • Dofinansowanie kursów językowych.
 • Dofinansowanie studiów podyplomowych, MBA i doktoranckich.
 • Uczestnictwo w otwartych szkoleniach oraz konferencjach specjalistycznych i branżowych.
 • Uczestnictwo w kursach i szkoleniach zamkniętych oraz egzaminach na uprawnienia państwowe.
 • Dla pracowników na stanowiskach robotniczych – Program Doskonalenia Umiejętności Zawodowych w Grupie Azoty Puławy. Program ten opisuje zasady szkolenia przez mentorów i zasady szkolenia dotyczące każdego stanowiska. Jego wprowadzeniu towarzyszyło wdrożenie modułu Zarządzanie Kwalifikacjami w SAP, gdzie przeniesiono informacje o wszystkich kwalifikacjach posiadanych przez pracowników na stanowiskach robotniczych.
 • Dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych – program doskonalenia kompetencji w ramach Akademii Umiejętności Grupy Azoty Puławy, którego celem jest promowanie dzielenia się wiedzą przez pracowników w formie systemu szkoleń wewnętrznych oraz doskonalenie kompetencji społecznych i menedżerskich, takich jak komunikacja, współpraca i zarządzanie zespołem.

Proces szkolenia pracowników jest elementem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. W szkoleniach uczestniczą wszystkie grupy zawodowe. Wiele kursów finansuje się z inicjatywy pracowników – mają oni możliwość wyboru tematu, formy szkolenia, odpowiadającego im terminu. Warunkiem jest przydatność szkolenia w pracy (związek z zakresem obowiązków wykonywanych obecnie lub planowanych) i dostępność środków w budżecie szkoleniowym.

Grupa Azoty Police

Umiejętności pracowników rozwija się na podstawie zatwierdzonego planu szkoleń Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police na dany rok kalendarzowy, stanowiący podstawę programu podnoszenia kwalifikacji oraz nabywania nowych umiejętności.

Prowadzimy też programy wspierania ciągłości zatrudnienia pracowników zwalnianych / przechodzących na emeryturę:

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w formach szkolnych,
 • projekt stażowy „Zielona kuźnia”, którego celem jest stworzenie elastycznych możliwości poszukiwania najlepszych kandydatów do pracy w spółce,
 • projekt „Ścieżki sukcesji”, mający na celu ograniczenie ryzyka utraty ciągłości procesu kierowania spółką, rozwój kadry menedżerskiej, podnoszenie kompetencji wyróżniających się pracowników,
 • projekt Multi-Skill, którego celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności pracowników, tworzenie elastycznych możliwości dostępu do wykwalifikowanej kadry,
 • porozumienie w sprawie współpracy podpisane z Powiatem Polickim, określające zasady współpracy przy realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach na rzecz podnoszenia i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych,
 • podpisanie porozumienia dotyczącego zniżek opłat za studia dla pracowników Spółki.
 • Patronat nad specjalnościami:
  • technik technologii chemicznej - zwiększenie dostępu do wykwalifikowanej kadry pracowniczej dla Grupy Azoty,
  • technik mechatronik, technik automatyk - zwiększenie dostępu do wykwalifikowanej kadry pracowniczej dla Grupy Azoty,
  • inżynieria produkcji wytwarzania olefin - przygotowania wysoko kwalifikowanej kadry specjalistów.

[404-1]

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika w podziale na strukturę zatrudnienia w 2019 r.


20182019
KobietyMężczyźni
KobietyMężczyźni
Grupa Azoty Kędzierzyn5,758,784,928,36
Grupa Azoty Police5,0510,667,3714,1
Grupa Azoty Puławy15,814,48,227
Grupa Azoty S.A.7,217,218,878,34
Średnia8,4510,267,359,45


W Grupie Azoty Kędzierzyn zmniejszenie liczby godzin szkoleniowych w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego wynika z wdrożenia programu oszczędnościowego i realizacji szkoleń wewnętrznych – bezpłatnych - z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz zasad rozliczania czasu pracy.

W Grupie Azoty Puławy również zredukowano godzinowy wymiar szkoleń (łącznie 25 891) w porównaniu z rokiem 2018 (łącznie 51 320). Budżet na szkolenia (budżet centralny) zaplanowany na rok 2018 w ramach Akademii Umiejętności był dużo wyższy (500 tys. zł i w ciągu roku został zredukowany do kwoty 220 tys.) Budżet zaplanowany na ten sam cel na 2019 rok wyniósł  40 tys. zł.

W przypadku Grupy Azoty Police wzrost liczby godzin szkoleniowych w 2019 r. wiąże się z dużą liczbą kursów zawodowych, szkoleń specjalistycznych oraz szkoleń bezpłatnych.

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika w podziale na strukturę zatrudnieniaGrupa Azoty KędzierzynGrupa Azoty PoliceGrupa Azoty PuławyGrupa Azoty S.A.
Rok20182019201820192018201920182019
Aparatowi7,488,1811,6115,58,325,853,787,02
Inne robotnicze17,138,839,099,7316,794,341,095,06
Kierownicy10,9411,313,0515,1621,8315,4338,7419,8
Laboranci3,542,345,056,019,032,561,031,99
Mistrzowie3,484,646,6911,7312,165,277,4319,55
Samodzielni5,214,8203,5711,645,039,0910,76
Specjaliści7,196,135,889,8921,1112,2615,0110,63
Wyższa kadra menedżerska1924,8212,9322,9646,1333,324,27
Zarządn/dn/dn/dn/dn/dn/dn/dn/d
Średnia8,228,887,1411,8216,3310,518,689,89


[404-3]

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i rozwoju zawodowego w podziale na płeć *

 Rok20182019
PłećKobiety
Mężczyźni
KobietyMężczyźni
Grupa Azoty Kędzierzyn100%100%100%100%
Grupa Azoty Police100%100%100%100%
Grupa Azoty S.A.100%100%100%100%


* Grupa Azoty Kędzierzyn oraz Grupa Azoty S.A. obejmuje oceną roczną wszystkich pracowników danej spółki z wyłączeniem pracowników ze stażem pracy krótszym niż 1 rok, członków zarządu spółki, osób oddelegowanych do pełnienia funkcji w organizacjach związkowych oraz Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Grupa Azoty Police obejmuje oceną kwartalną wszystkich pracowników spółki z wyłączeniem Członków Zarządu Spółki, osób oddelegowanych do pełnienia funkcji w organizacjach związkowych oraz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę - kontrakt kierowniczy. W Grupie Azoty Puławy nie funkcjonuje tradycyjny system okresowych ocen pracowniczych.

Bezpieczna produkcja
Spis treści
Nasi pracownicy